Урок про алюміній

Фізічні властивості

•Алюміній — сріблясто-білий легкий метал, добрий провідник тепла і електрики, пластичний, легко піддається механічнійобробці.
•Кристалічна структура і атомний радіус
•Алюміній має кубічнугранецентровану кристалічнуґратку (просторовагрупа Fm3m). Найближча відстань між двома атомами становить 2,863Å. Прийнятий періодкристалічноїґратки алюмінію a = 4.0414 Å при кімнатній температурі[6]. Кристалічна ґратка стабільна при температурах від 4К і до температури плавлення 933К. Параметр ґратки дуже слабо змінюється від наявності домішок.
Атомнийрадіус алюмінію визначений як половина між найближчими атомами-сусідами в кристалічній структурі і рівний 1,43Å. В кристалічній структурі алюмінію металічнийзв'язок.
•Густина
•Теоретична густина алюмінію обрахована за параметрами його кристалічної гратки становить 2,69872 г/см3. Експериментальні дані густини для полікристалічного алюмінію 99,996% чистоти становлять 2,6989 (при 20 °C) г/см3, а для монокристалів — на 0,34% вище.
•Так, густина розплавленого алюмінію чистотою 99,996% на 6,6% менше, ніж у твердого металу, і при температурі 973 К складає 2357 кг/м3 і майже лінійно знижується до 2304 кг/м3 при температурі 1173 К.
•Термічне розширення