Урок про золото

Фізичні властивості:

Густина золота (при 20оС) 19320 кг/м³; tпл = 1046,5 оС; теплопровідність (при 0 оС) 311,48 Вт/(м·К), питоматеплоємність (при 0 оС і тиску 1 атм) 132,3 Дж/(кг·К); питомийопір (при 0 оС) 2,065·10-8 Ом·см, електропровідність по відношенню до міді (при 0 оС) 75,0%; коефіцієнтлінійногорозширення (0-100 оС) 14,6·10-6 К-1; для випаленого золота межа міцності при розтягненні 100—140 МПа; твердість за Брінеллем 18,9·10 МПа. 3олото має найвищі в порівнянні з усіма іншими металами пластичність і ковкість. Воно легко розплющується на найтонші листочки — сусальне золото. Так, 1 г золота можна розплющити в лист площею 1 м². Золото легко полірується.

Хімічні властивості:

•3олото має виняткову хімічну інертність, це метал, на який не діють розбавлені і концентровані кислоти. За нормальних умов золото не взаємодіє ні з киснем, ні з сіркою. 3олото стійке до дії атмосферної корозії і різних типів природних вод. Воно звичайно розчиняється у водних розчинах, що містять ліганд (що створює із золотом комплекси) і окиснювач, але кожний з цих реагентів, взятий нарізно, не здатний розчинити золото. Так, наприклад, золото не розчиняється в соляній або азотнійкислоті, але легко розчиняється в так званій «царськійгорілці» (суміші 3:1 HCl+HNO3), в хромовійкислоті в присутності хлоридів і бромідів лужнихметалів, в ціанідних розчинах в присутності повітря або пероксиду водню з утворенням ціаноаурутіону. Золото розчиняється також в розчинах тіосульфату, тіосечовини